Mineraloško-petrološke osobine i geneza uglja krekanskog basena

Објеката

Опис
30 cm
skice povezane sa disertacijom
Креатор
Marko Ercegovac
Тип
Докторска дисертација
Датум издавања
1967
Издавач
Beograd:Rudarsko Geološki Fakultet
Subject
Mineralogija, petrologija, ugalj, krekanski basen

Marko Ercegovac. Mineraloško-petrološke osobine i geneza uglja krekanskog basena, Beograd:Rudarsko Geološki Fakultet, 1967