Petrološke karakteristike Motajičkog granita i njegovog kontaktno-metamorfnog pojasa

Објеката

Опис
30 cm
priloga 16+5
Креатор
Drago Varičak
Тип
Докторска дисертација
Датум издавања
1965
Издавач
Beograd:Rudarsko Geološki Fakultet
Subject
Petrologija, metamorfizam, Motajički granit

Drago Varičak. Petrološke karakteristike Motajičkog granita i njegovog kontaktno-metamorfnog pojasa, Beograd:Rudarsko Geološki Fakultet, 1965