Iznalaženje uslova selktivnog flotiranja monacita i cirkona u funkciji promena njihovih površina

Објеката

Опис
30 cm
Креатор
Dušan Salatić
Тип
Докторска дисертација
Датум издавања
1965
Издавач
Beograd:Rudarsko Geološki Fakultet
Subject
Flotiranje, monacit, cirkon

Dušan Salatić. Iznalaženje uslova selktivnog flotiranja monacita i cirkona u funkciji promena njihovih površina, Beograd:Rudarsko Geološki Fakultet, 1965