Stanje i perspektivnost vodosnabdevanja Obrenovca i naselja opštine posle poplava, 2014. godine

Објеката

Тип
Рад у часопису
Верзија рада
објављена
Језик
српски
Креатор
Bojan Hajdin, Dušan Polomčić, Dragoljub Bajić
Извор
Tehnika
Издавач
Beograd : Savez inženjera i tehničara Srbije
Датум издавања
2017
Сажетак
Obrenovac i okolna naselja su tokom 2014. godine zbog poplava u Srbiji pretpeli veliku materijalnu štetu, a pored brojnih privrednih preduzeća ozbiljno je bio ugrožen i sistem vodosnabdevanja. Izvorište „Vić bare“ za vodosnabdevanje grada u selu Zabrežje, na Savi, u potpunosti je potopljeno, a vodovodna mreža, u pojedinim delovima već veoma stara, dodatno je oštećena. Poslednjih nekoliko decenija kao glavni razlozi za probleme u vodosnabdevanju Obrenovca isticane su nedovoljne rezerve podzemnih voda na izvorištu. Novijim istraživanjima utvrđene su rezerve podzemnih voda i istražene mogućnosti obezbeđenja dopunskih količina podzemnih voda na postojećem izvorištu. Utvrđeno je da najveće probleme u vodosnabdevanju predstavlja velika potrošnja vode u gradu, usled neracionalnog korišćenja, ali i velikih gubitaka u vodovodnoj mreži. Obzirom na prirodu prihranjivanja ovog izvorišta, infiltracijom voda reke Save, period poplava bio je značajan za ovo izvorište sa hidrogeološkog aspekta, zbog čega su u radu analizirani prikupljeni podaci u uslovima ekstremno visokih vodostaja, nivoa podzemnih voda i kapacitete izvorišta, što je omogućilo da se još jednom izvrši analiza odnosa poršinskih i podzemnih voda, kroz poređenje stanja eksploatacije u periodu pre i nakon poplava.
том
5
Број
68
почетак странице
675
крај странице
680
doi
10.5937/tehnika1705675H
issn
0040-2176
2560-3086
УДК број
628.1:504.5(497.11)
Шира категорија рада
M50
Ужа категорија рада
M51
Права
Отворени приступ
Лиценца
All rights reserved
Формат
.pdf
Медија
0040-21761705675H.pdf

Bojan Hajdin, Dušan Polomčić, Dragoljub Bajić. "Stanje i perspektivnost vodosnabdevanja Obrenovca i naselja opštine posle poplava, 2014. godine" in Tehnika, Beograd : Savez inženjera i tehničara Srbije (2017). https://doi.org/10.5937/tehnika1705675H