(3+1)-Incommensurately modulated crystal structure of Cs3ScSi6O15

Објеката

Креатор
Hejny Clivia, Kahlenberg Volker, Schmidmair Daniela, Dabić Predrag
Шира категорија рада
M20
Ужа категорија рада
M21
Извор
Acta Crystallographica Section B: Structural Science, Crystal Engineering and Materials
Уредник
Hasnain S. Samar
Број
1
Волумен
72
Издавач
Chester, England :International Union of Crystallography
Датум издавања
2016
Почетна страна
109
Завршна страна
116
Је дио
III45007 ИИИ45007: 0-3Д наноструктуре за примену у електроници и обновљивим изворима енергије: синтеза, карактеризација и процесирање Domaći primenjeni (2011-2017. godine)
issn
20525192
doi
10.1107/S2052520615022076
Тип
Рад у часопису
Права
Отворени приступ
Лиценца
CC
Скупови објеката
Предраг Дабић

Hejny Clivia, Kahlenberg Volker, Schmidmair Daniela, Dabić Predrag. "(3+1)-Incommensurately modulated crystal structure of Cs3ScSi6O15" in Acta Crystallographica Section B: Structural Science, Crystal Engineering and Materials 72 no. 1, Chester, England :International Union of Crystallography (2016): 109-116. https://doi.org/10.1107/S2052520615022076