Characterisation of collapsing loess by seismic dilatometer

Објеката

Креатор
Berisavljević Dušan, Berisavljević Zoran, Čebašek Vladimir, Nenad Šušić
Шира категорија рада
M20
Ужа категорија рада
M21
Извор
Engineering Geology
Уредник
C. Carranza-Torres, C.H. Juang
Број
181
Издавач
Amsterdam, Netherlands:Elsevier BV
Датум издавања
2014
Почетна страна
180
Завршна страна
189
issn
0013-7952
doi
10.1016/j.enggeo.2014.07.011
Тип
Рад у часопису
Права
Отворени приступ
Лиценца
CC
Скупови објеката
Владимир Чебашек

Berisavljević Dušan, Berisavljević Zoran, Čebašek Vladimir, Nenad Šušić. "Characterisation of collapsing loess by seismic dilatometer" in Engineering Geology no. 181, Amsterdam, Netherlands:Elsevier BV (2014): 180-189. https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2014.07.011