Примена гравиметријских података за проучавање развоја неогених басена у Динаридима: Бихаћки басен

Објеката

Креатор
Игњатовић Снежана, Андрић Невена, Младеновић Ана, Васиљевић Ивана
Шира категорија рада
M60
Ужа категорија рада
M63
Извор
17. Конгрес геолога Србије,Врњачка Бања, Srbija, 17. - 20. Mај, 2018
Уредник
Мери Ганић и др.
Волумен
2
Издавач
Београд:Српско геолошко друштво
Датум издавања
2018
Почетна страна
692
Завршна страна
696
Је дио
ТР 33003
isbn
978-86-86053-20-6
COBISS број
263486732
Тип
Рад у зборнику
Права
Отворен приступ

Игњатовић Снежана, Андрић Невена, Младеновић Ана, Васиљевић Ивана. "Примена гравиметријских података за проучавање развоја неогених басена у Динаридима: Бихаћки басен" in 17. Конгрес геолога Србије,Врњачка Бања, Srbija, 17. - 20. Mај, 2018 2, Београд:Српско геолошко друштво (2018): 692-696