Geotechnicsl conditions for construction of bank revetment on the Sava amphitheatre area in Belgrade - Serbia

Објеката

Креатор
Rakić Dragoslav, Stanić Nemanja, Basarić Irena, Filipović Vladimir
Шира категорија рада
M30
Ужа категорија рада
M33
Извор
XVI Danube - European conference on geotechnical engineering – DECGE 2018
Уредник
M. Jovanovski
Издавач
Skoplje:Wely
Датум издавања
2018
Почетна страна
755
Завршна страна
760
Је дио
TR36014
Тип
Рад у зборнику
Права
Отворен приступ

Rakić Dragoslav, Stanić Nemanja, Basarić Irena, Filipović Vladimir. "Geotechnicsl conditions for construction of bank revetment on the Sava amphitheatre area in Belgrade - Serbia" in XVI Danube - European conference on geotechnical engineering – DECGE 2018, Skoplje:Wely (2018): 755-760