Suitability of the methylene blue test for determination of cation exchange capacity of clay minerals related to ammonium acetate method

Објеката

Креатор
Milošević Maja, Logar Mihovil, Dojčinović Biljana, Erić Suzana
Шира категорија рада
M30
Ужа категорија рада
M34
Извор
Geophysical Research Abstracts Geophysical Research Abstracts
Уредник
Arne Richter
Волумен
17
Издавач
Vienna, Austria :Copernicus Publications 2015
Датум издавања
2015
Је дио
OI176010, Minerali Srbije: sastav, struktura, geneza, primena i doprinos odžanju životne sredine
issn
1607-7962
Тип
Рад у зборнику
Права
Отворен приступ
Скупови објеката
Сузана Ерић
Маја Милошевић

Milošević Maja, Logar Mihovil, Dojčinović Biljana, Erić Suzana. "Suitability of the methylene blue test for determination of cation exchange capacity of clay minerals related to ammonium acetate method" in Geophysical Research Abstracts Geophysical Research Abstracts 17, Vienna, Austria :Copernicus Publications 2015 (2015)