Минерал шабазит као цемент у миоценским конгломератима Слатине код Бора (Источна Србија)

Објеката

Креатор
Дабић Предраг, Вулић Предраг, Ерић Сузана, Гајић Виолета, Васић Небојша.
Шира категорија рада
M30
Ужа категорија рада
M34
Извор
Зборник радова - Књига сажетака; 1. Конгрес геолога у Босни и Херцеговини са међународним учешћем, 21.– 23.10.2015. године, Тузла
Уредник
Удружење/удруга геолога у Босни и Херцеговини
Датум издавања
2015
Почетна страна
90
Завршна страна
91
issn
1840-4073
Тип
Рад у зборнику
Права
Отворен приступ

Дабић Предраг, Вулић Предраг, Ерић Сузана, Гајић Виолета, Васић Небојша.. "Минерал шабазит као цемент у миоценским конгломератима Слатине код Бора (Источна Србија)" in Зборник радова - Књига сажетака; 1. Конгрес геолога у Босни и Херцеговини са међународним учешћем, 21.– 23.10.2015. године, Тузла (2015): 90-91