Влияние русских иммигрантов в развитие геологии в Сербии

Објеката

Креатор
Banjac Nenad, Dulić Ivan
Шира категорија рада
M30
Ужа категорија рада
M33
Извор
Зборник радова 15. конгреса геолога Србије са међународним учешћем, Београд, [26-29 мај] 2010. = Proceedings of the 15th Congress of Geologists of Serbia with International Participation, Belgrade [26-29 May] 2010
Уредник
Nenad Banjac
Издавач
Belgrade:Serbian Geological Society
Датум издавања
2010
Почетна страна
695
Завршна страна
698
Је дио
OI176015 Geodiverzitet, litostratigrafija i geološka evolucija basena centralnog Balkanskog poluostrva i susednih obasti 2010-2015, domaći fundamentalni
isbn
978-86-86053-08-4
УДК број
04-08-53
COBISS број
175362060
Тип
Рад у зборнику
Права
Отворен приступ
Лиценца
CC

Banjac Nenad, Dulić Ivan. "Влияние русских иммигрантов в развитие геологии в Сербии" in Зборник радова 15. конгреса геолога Србије са међународним учешћем, Београд, [26-29 мај] 2010. = Proceedings of the 15th Congress of Geologists of Serbia with International Participation, Belgrade [26-29 May] 2010, Belgrade:Serbian Geological Society (2010): 695-698