Centrobe`nwj separator: novwe tehni~eskie re[eni] v oboga\enii poleznwh iskopaemwh

Објеката

Креатор
Batalović Veselin
Шира категорија рада
M30
Ужа категорија рада
M33
Извор
8j Gornopromw[lennwj forum, 2-4 Okt]br] 2012, Moskva, Rossi]
Датум издавања
2012
Тип
Рад у зборнику
Права
Отворен приступ
Лиценца
CC
Скупови објеката
Веселин Баталовић

Batalović Veselin. "Centrobe`nwj separator: novwe tehni~eskie re[eni] v oboga\enii poleznwh iskopaemwh" in 8j Gornopromw[lennwj forum, 2-4 Okt]br] 2012, Moskva, Rossi] (2012)