Stratigrafski model kvartara za rečne policiklične sedimente na prostoru Srbije

Објеката

Креатор
Nenadić Draženko, Gaudeny Tivadar
Шира категорија рада
M30
Ужа категорија рада
M33
Извор
Оптимално истраживање и одрживо коришћење геолошких ресурса : зборник радова XVI конгреса геолога Србије, Donji Milanovac, 22-25.05.2014. : [(национални конгрес с међународним учешћем)] = Optimal Reserach and Sustainable Usage of the Оптимално истраж
Уредник
Cvetković Vladica
Издавач
Beograd:Српско геолошко друштво = Serbian Geological Society
Датум издавања
2014
Почетна страна
74
Завршна страна
78
issn
978-86-86053-14-5
COBISS број
207194380
Тип
Рад у зборнику
Права
Отворен приступ
Лиценца
CC
Скупови објеката
Драженко Ненадић

Nenadić Draženko, Gaudeny Tivadar. "Stratigrafski model kvartara za rečne policiklične sedimente na prostoru Srbije" in Оптимално истраживање и одрживо коришћење геолошких ресурса : зборник радова XVI конгреса геолога Србије, Donji Milanovac, 22-25.05.2014. : [(национални конгрес с међународним учешћем)] = Optimal Reserach and Sustainable Usage of the Оптимално истраж, Beograd:Српско геолошко друштво = Serbian Geological Society (2014): 74-78