Stratigrafski značaj i geografsko rasprostranjenje Apodemus mystacinus-grupe (Muridae, Mammalia)

Објеката

Креатор
Bogićević Katarina, Nenadić Draženko
Шира категорија рада
M60
Ужа категорија рада
M63
Извор
Оптимално истраживање и одрживо коришћење геолошких ресурса : зборник радова XVI конгреса геолога Србије, Donji Milanovac, 22-25.05.2014. = Optimal Reserach and Sustainable Usage of the Geological Resources : proceedings of the XVI Serbian Geologcal
Уредник
Cvetković Vladica
Издавач
Beograd:Српско геолошко друштво = Serbian Geological Society
Датум издавања
2014
Почетна страна
169
Завршна страна
173
isbn
978-86-86053-14-5
COBISS број
207194380
Тип
Рад у зборнику
Права
Отворен приступ
Лиценца
CC

Bogićević Katarina, Nenadić Draženko. "Stratigrafski značaj i geografsko rasprostranjenje Apodemus mystacinus-grupe (Muridae, Mammalia)" in Оптимално истраживање и одрживо коришћење геолошких ресурса : зборник радова XVI конгреса геолога Србије, Donji Milanovac, 22-25.05.2014. = Optimal Reserach and Sustainable Usage of the Geological Resources : proceedings of the XVI Serbian Geologcal, Beograd:Српско геолошко друштво = Serbian Geological Society (2014): 169-173