Kako su velikani popularizovali nauku – Milutin Milanković

Објеката

Креатор
Bogićević Katarina, Nenadić Draženko
Шира категорија рада
M60
Ужа категорија рада
M64
Извор
Зборник радова 15. конгреса геолога Србије са међународним учешћем, Београд, [26-29 мај] 2010. = Proceedings of the 15th Congress of Geologists of Serbia with International Participation, Belgrade [26-29 May] 2010
Уредник
Бањац Ненад
Издавач
Београд:Српско геолошко друштво
Датум издавања
2010
Почетна страна
719
Завршна страна
720
isbn
978-86-86053-08-4
COBISS број
175362060
Тип
Рад у зборнику
Права
Отворен приступ
Лиценца
CC

Bogićević Katarina, Nenadić Draženko. "Kako su velikani popularizovali nauku – Milutin Milanković" in Зборник радова 15. конгреса геолога Србије са међународним учешћем, Београд, [26-29 мај] 2010. = Proceedings of the 15th Congress of Geologists of Serbia with International Participation, Belgrade [26-29 May] 2010, Београд:Српско геолошко друштво (2010): 719-720