Geotechnical education in the function of sustainable development – foreign and domestic experiences

Објеката

Креатор
Rakić Dragoslav, Ćorić Slobodan, Šušić Nenad
Шира категорија рада
M30
Ужа категорија рада
M33
Извор
Proceedings [Elektronski izvor] / 4th International Conference Science and Higher Education in Function of Sustainable Development - SED 2011, 7-8 October 2011, Uzice, Serbia
Издавач
Užice, Srbija:High Business = Technical School
Датум издавања
2011
Почетна страна
30
Завршна страна
36
isbn
978-86-83573-22-6
Тип
Рад у зборнику
Права
Отворен приступ
Лиценца
CC
Скупови објеката
Драгослав Ракић
Ненад Шушић

Rakić Dragoslav, Ćorić Slobodan, Šušić Nenad. "Geotechnical education in the function of sustainable development – foreign and domestic experiences" in Proceedings [Elektronski izvor] / 4th International Conference Science and Higher Education in Function of Sustainable Development - SED 2011, 7-8 October 2011, Uzice, Serbia, Užice, Srbija:High Business = Technical School (2011): 30-36