Skip to main content
Пријава

Collected Item: “Споменица 1991. – 2015. година: 135 година геологије и 70 година рударства на Универзитету у Београду”

Врста публикације

Књига

Верзија публикације

објављена верзија

Језик публикације

српски

Аутор/и (Милан Марковић, Никола Николић)

главни и одговорни уредник Душан Поломчић

Наслов публикације (Наслов - поднаслов)

Споменица 1991. – 2015. година: 135 година геологије и 70 година рударства на Универзитету у Београду

Издавач (Београд : Просвета)

Београд : Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет

Година издавања

2016

Број страна (последња нумерисана)

595

ISBN број

978-86-7353-294-4

Кључне речи на српском (одвојене знаком ", ")

Рударско-геолошки факултет

Кључне речи на енглеском (одвојене знаком ", ")

Faculty of Mining and Geology

УДК број

378.6:[622+55(497.11)"1991/2015"

COBISS број

227905036

Шира категорија према правилнику МПНТ

Без категорије

Ужа категорија према правилнику МПНТ

Без категорије

Ниво приступа

Отворени приступ

Лиценца

Creative Commons – Attribution-NonComercial-Share Alike 4.0 International

Формат дигиталне датотеке

.pdf
Click here to view the corresponding item.