Skip to main content
Пријава

Collected Item: “The Karavansalija Mineralized Center at the Rogozna Mountains in SW Serbia: Magma Evolution and Time Relationship of Intrusive Events and Skarn Au ± Cu–Pb–Zn Mineralization”

Врста публикације

Рад у часопису

Верзија рада

објављена верзија

Језик рада

енглески

Аутор/и (Милан Марковић, Никола Николић)

J. Hoerler, Albrecht von Quadt, R. Burkhard, Irena Peytcheva, Vladica Cvetković, T. Baker

Наслов рада (Наслов - поднаслов)

The Karavansalija Mineralized Center at the Rogozna Mountains in SW Serbia: Magma Evolution and Time Relationship of Intrusive Events and Skarn Au ± Cu–Pb–Zn Mineralization

Наслов часописа

Frontiers in Earth Sciences

Издавач (Београд : Просвета)

Frontiers

Година издавања

2022

Волумен/том или годиште часописа

9

Број часописа

798701

Укупан број страна рада (уколико не постоји пагинација)

26

DOI број

doi: 10.3389/feart.2021.798701

ISSN број часописа

2296-6463

Географско подручје на које се односи публикација

Srbija

Кључне речи на српском (одвојене знаком ", ")

rudna ležišta, egzo-endoskarn, CA-U/Pb TIMS datiranje, Balkansko poluostrvo, magmatizam, kraktorajni magmatizam

Кључне речи на енглеском (одвојене знаком ", ")

ore deposits, exo/endoskarn, CA-U/Pb TIMS dating, Balkan Peninsula, magmatism, short life-time magmatic event

Шира категорија рада према правилнику МПНТ

M20

Ужа категорија рада према правилнику МПНТ

М22

Степен доступности

Отворени приступ

Лиценца

All rights reserved

Формат дигиталног објекта

.pdf
Click here to view the corresponding item.