Skip to main content
Пријава

Collected Item: “The Albian/Cenomanian Boundary Event (OAE1d) reflected in ammonite-rich layers in central Serbia (Topola area)”

Врста публикације

Саопштење са скупа штампано у изводу

Верзија документа

рецензирана

Језик

енглески

Аутор/и (Милан Марковић, Никола Николић)

Vuletić, M., Gawlick, H.-J., Đerić, N., Bujtor, L., Bogićević, K., Nenadić, D

Наслов рада (Наслов - поднаслов)

The Albian/Cenomanian Boundary Event (OAE1d) reflected in ammonite-rich layers in central Serbia (Topola area)

Назив конференције (зборника), место и датум одржавања

15th Emile Argand Conference on Alpine Geological Studies, 12–14 Sep 2022, Ljubljana, Slovenia

Издавач (Београд : Просвета)

University of Ljubljana, Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of geology,

Година издавања

2022

Почетна страна рада

68

Шира категорија рада према правилнику МПНТ

М30

Ужа категорија рада према правилнику МПНТ

М34

Ниво приступа

Отворени приступ

Лиценца

All rights reserved

Формат датотеке

.pdf
Click here to view the corresponding item.