Skip to main content
Пријава

Collected Item: “Mineralogical study of clays from Dobrodo, Serbia, for use in ceramics”

Врста публикације

Рад у часопису

Верзија рада

објављена верзија

Језик рада

енглески

Аутор/и (Милан Марковић, Никола Николић)

Maja Milošević, Predrag Dabić, Sabina Kovač, Lazar Kaluđerović, Mihovil Logar

Наслов рада (Наслов - поднаслов)

Mineralogical study of clays from Dobrodo, Serbia, for use in ceramics

Наслов часописа

Clay Minerals

Издавач (Београд : Просвета)

Mineralogical Society

Година издавања

2019

Волумен/том или годиште часописа

54

Број часописа

4

Почетна страна

369

Завршна страна

377

DOI број

10.1180/clm.2019.49

ISSN број часописа

0009-8558

Кључне речи на српском (одвојене знаком ", ")

keramika, glina, Dobrodo, mineralogija, sirovina, Srbija

Линк

https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/S0009855819000499

Шира категорија рада према правилнику МПНТ

M20

Ужа категорија рада према правилнику МПНТ

М22

Степен доступности

Затворени приступ

Лиценца

Creative Commons – Attribution-NonComercial-Share Alike 4.0 International

Формат дигиталног објекта

.pdf
Click here to view the corresponding item.