Skip to main content
Пријава

Collected Item: “Crystal structure of K3EuSi2O7”

Врста публикације

Рад у часопису

Верзија рада

објављена верзија

Језик рада

енглески

Аутор/и (Милан Марковић, Никола Николић)

Sabina Kovač, Predrag Dabić, Aleksandar Kremenović

Наслов рада (Наслов - поднаслов)

Crystal structure of K3EuSi2O7

Наслов часописа

Journal of the Serbian Chemical Society

Издавач (Београд : Просвета)

National Library of Serbia

Година издавања

2021

Број часописа

00

Почетна страна

26

Завршна страна

26

DOI број

10.2298/JSC210218026K

ISSN број часописа

0352-5139

Кључне речи на српском (одвојене знаком ", ")

alkalni silikati elemenata retkih zemalja, kristalna struktura, sinteza metodom fluksa, rendgenska difrakcija na monokristalu

Линк

http://dx.doi.org/10.2298/JSC210218026K

Шира категорија рада према правилнику МПНТ

M20

Ужа категорија рада према правилнику МПНТ

М23

Степен доступности

Отворени приступ

Лиценца

Creative Commons – Attribution-NonComercial-Share Alike 4.0 International

Формат дигиталног објекта

.pdf
Click here to view the corresponding item.