Skip to main content
Пријава

Collected Item: “Polymorphism and photoluminescence properties of K3ErSi2O7”

Врста публикације

Рад у часопису

Верзија рада

објављена верзија

Језик рада

енглески

Аутор/и (Милан Марковић, Никола Николић)

Predrag Dabić, Marko G. Nikolić, Sabina Kovač, Aleksandar Kremenović

Наслов рада (Наслов - поднаслов)

Polymorphism and photoluminescence properties of K3ErSi2O7

Наслов часописа

Acta Crystallographica Section C Structural Chemistry

Издавач (Београд : Просвета)

International Union of Crystallography (IUCr)

Година издавања

2019

Волумен/том или годиште часописа

75

Број часописа

10

Почетна страна

1417

Завршна страна

1423

DOI број

10.1107/S2053229619011926

ISSN број часописа

2053-2296

Кључне речи на српском (одвојене знаком ", ")

alkalni silikati elemenata retkih zemalja, silikati lantanoida, polimorfizam, fotoluminescencija, kristalna struktura

Линк

http://journals.iucr.org/c/issues/2019/10/00/fn3325/fn3325.pdf

Шира категорија рада према правилнику МПНТ

M20

Ужа категорија рада према правилнику МПНТ

М21а

Степен доступности

Затворени приступ

Лиценца

Creative Commons – Attribution-NonComercial-Share Alike 4.0 International

Формат дигиталног објекта

.pdf
Click here to view the corresponding item.