Skip to main content
Пријава

Collected Item: “Rudna mikroskopija”

Врста публикације

Уџбеник

Верзија публикације

објављена верзија

Језик публикације

српски

Аутор/и (Милан Марковић, Никола Николић)

Aleksandar Pačevski

Наслов публикације (Наслов - поднаслов)

Rudna mikroskopija

Издавач (Београд : Просвета)

Beograd : Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet

Година издавања

2018

Кратак опис публикације

Ovaj udžbenik prati nastavne jedinice istoimenog nastavnog predmeta Rudna mikroskopija na Rudarsko-geološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Pored pomenutog predmeta, predviđen je i kao nastavno sredstvo za predmet Osnovi rudne mikroskopije, a pojedini delovi udžbenika mogu se koristiti i za predmete Mineralogija nesilikata i Parageneze rudnih minerala.
Udžbenik se sastoji iz dva dela – I Opšti deo i II Rudnomikroskopska svojstva minerala. Opšti deo sadrži opis same metode, sistematski prikazan u poglavljima 1-4 koja su neophodna za osposobljavanje studenata za rad sa rudnim mikroskopom. U istom delu, poglavlje 5 objašnjava osnovne principe kvantitativnih merenja u rudnoj mikroskopiji, koja su danas manje u upotrebi i koriste se samo za pojedine specifične potrebe. Ovo poglavlje je obuhvaćeno jedino nastavnim programom predmeta rudna mikroskopija. Drugi deo udžbenika prema sadržaju i organizaciji podseća na atlas minerala, što je autoru i bio cilj. Uz upotrebu sadržaja, a naročito indeksa minerala na kraju udžbenika, pregledno su prikazani svi minerali od značaja za mineralogiju rudnih ležišta. Za osnovne i najbitnije minerale, na početku opisa svakog minerala, tabelarno su data mikroskopska svojstva, propraćena mikrofotografijama. Ovakvom organizacijom ovog dela udžbenika, studentima, a naročito istraživačima, pružena je mogućnost da udžbenik koriste ne samo za sticanje teorijske osnove, već i prilikom praktičnog rada na rudnom mikroskopu, uz relativno laku dostupnost osnovnih podataka o mineralu neophodnih za njegovo prepoznavanje pod mikroskopom.

Број страна (последња нумерисана)

162

ISBN број

978-86-7352-330-9

Кључне речи на српском (одвојене знаком ", ")

mikroskopija ruda

УДК број

553.086(075.8)(0.034.2)

COBISS број

270000140

Шира категорија према правилнику МПНТ

Без категорије

Ужа категорија према правилнику МПНТ

Без категорије

Ниво приступа

Затворени приступ

Лиценца

Creative Commons – Attribution 4.0 International

Формат дигиталне датотеке

.pdf
Click here to view the corresponding item.