Skip to main content
Пријава

Collected Item: “Zbirka rešenih zadataka iz mehanike tla”

Врста публикације

Уџбеник

Верзија публикације

објављена верзија

Језик публикације

српски

Аутор/и (Милан Марковић, Никола Николић)

Dragoslav Rakić

Наслов публикације (Наслов - поднаслов)

Zbirka rešenih zadataka iz mehanike tla

Издавач (Београд : Просвета)

Beograd : Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet

Година издавања

2018

Кратак опис публикације

U okviru ove zbirke prikazani su načini rešavanja različitih problema iz oblasti Mehanike tla, zasnovani na opažanjima i merenjima na terenu, na laboratorijskim ispitivanjima uzoraka tla i interpretaciji dobijenih rezultata. Samu primenu Mehanike tla tj. Rešavanje praktičnih geotehničkihproblema kao što su: nosivost i sleganje plitkih i dubokih temelja, stabilnost kosina, pritisci na tlo i konstrukcije, pritisci na podzemne objekte i dr., student izučavaju na drugim predmetima kao što su: Fundiranje i Geostatički proračuni.
Zbirka je prilagođena nastavnom programu predmeta Mehanika tla i Mehanika tla 2, pa je prvenstveno namenjena studentima osnovnih i master akademskih studija, studijskog programa Geotehnika na Rudarsko-geološkom fakultetu u Beogradu. U okviru zbirke, obrađene su sledeće tematske oblasti: osnovne osobine tla, hidrauličke osobine tla, naponi i deformacije, geostatički naponi, deformabilnost i konsolidacija i na kraju čvrstoća smicanja. Svaka tematska oblast sadrži rešene zadatke sa detaljnim prikazom i objašnjenjem postupka rešavanja. Određeni broj zadataka u zbirci, je sastavni deo studentskih vežbi iz pomenutih predmeta, dok je veći broj rešenih zadataka korišćen na pismenom delu ispita. Pored toga, prikazani su i novi zadaci koji su pripremljeni samo za ovo izdanje zbirke.
Namera autora je da se ova zbirka koristi i kao pomoćni udžbenik za uspešno savladavanjenastavnih programa iz pomenutih predmeta. Zbog toga se na početku svakog poglavlja prikazuju najbitnije teorijske osnove razmatrane oblasti, čime se na neki način prevazilazi nedostatak udžbeničke literature. Radi lakšeg praćenja teksta, na kraju zbirke daje se lista simbola sa jedinicama koje se koriste u međunarodnom sistemu SI.

Број страна (последња нумерисана)

277

ISBN број

978-86-7352-307-1

Кључне речи на српском (одвојене знаком ", ")

mehanika tla

УДК број

624.132(075.8)(076)

COBISS број

264593932

Шира категорија према правилнику МПНТ

Без категорије

Ужа категорија према правилнику МПНТ

Без категорије

Ниво приступа

Затворени приступ

Лиценца

Creative Commons – Attribution 4.0 International

Формат дигиталне датотеке

.pdf
Click here to view the corresponding item.