Skip to main content
Пријава

Collected Item: “Strain partitioning in a large intracontinental strike-slip system accommodating backarc-convex orocline formation: The Circum-Moesian Fault System of the Carpatho-Balkanides”

Врста публикације

Рад у часопису

Верзија рада

објављена верзија

Језик рада

енглески

Аутор/и (Милан Марковић, Никола Николић)

Nemanja Krstekanić, Liviu Matenco, Uros Stojadinovic, Ernst Willingshofer, Marinko Toljić, Daan Tamminga

Наслов рада (Наслов - поднаслов)

Strain partitioning in a large intracontinental strike-slip system accommodating backarc-convex orocline formation: The Circum-Moesian Fault System of the Carpatho-Balkanides

Наслов часописа

Global and Planetary Change

Издавач (Београд : Просвета)

Elsevier BV

Година издавања

2022

Број часописа

208

DOI број

10.1016/j.gloplacha.2021.103714

ISSN број часописа

0921-8181

Кључне речи на српском (одвојене знаком ", ")

oroklini, raspodela deformacija, transkurentna kretanja, Karpato-balkanidi, Cirkum-mezijski rasedni sistem

Кључне речи на енглеском (одвојене знаком ", ")

Oroclines, Strain partitioning, Strike-slip, Indentation, Carpatho-Balkanides, Circum-Moesian Fault System

Линк

https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2021.103714

Шира категорија рада према правилнику МПНТ

M20

Ужа категорија рада према правилнику МПНТ

М21а

Степен доступности

Отворени приступ

Лиценца

Creative Commons – Attribution 4.0 International

Формат дигиталног објекта

.pdf
Click here to view the corresponding item.