Skip to main content
Пријава

Collected Item: “Mapping and classifying large deformation from digital imagery: application to analogue models of lithosphere deformation”

Врста публикације

Рад у часопису

Верзија рада

објављена верзија

Језик рада

енглески

Аутор/и (Милан Марковић, Никола Николић)

Taco Broerse, Nemanja Krstekanić, Cor Kasbergen, Ernst Willingshofer

Наслов рада (Наслов - поднаслов)

Mapping and classifying large deformation from digital imagery: application to analogue models of lithosphere deformation

Наслов часописа

Geophysical Journal International

Издавач (Београд : Просвета)

Oxford University Press (OUP)

Година издавања

2021

Волумен/том или годиште часописа

2

Број часописа

226

Почетна страна

984

Завршна страна

1017

DOI број

10.1093/gji/ggab120

ISSN број часописа

0956-540X

Кључне речи на српском (одвојене знаком ", ")

kontinentalna tektonika: kompresija, kontinentalna tektonika: ekstenzija, kontinentalna tektonika: transkurentni i transformni rasedi, pukotine, rasedi, zone snažnih deformacija, kinematika deformacija kore i omotača, teorijska mehanika, modelovanje

Кључне речи на енглеском (одвојене знаком ", ")

Continental tectonics: compressional, Continental tectonics: extensional, Continental tectonics: strike-slip and transform, Fractures, faults, and high strain deformation zones, Kinematics of crustal and mantle deformation, Mechanics, theory, and modelling

Линк

http://academic.oup.com/gji/advance-article-pdf/doi/10.1093/gji/ggab120/36769058/ggab120.pdf

Шира категорија рада према правилнику МПНТ

M20

Ужа категорија рада према правилнику МПНТ

М22

Степен доступности

Отворени приступ

Лиценца

Creative Commons – Attribution 4.0 International

Формат дигиталног објекта

.pdf
Click here to view the corresponding item.