Skip to main content
Пријава

Collected Item: “Numerical Models of Debris Flows with Entrainment Analysis-Case Studies from the Republic of Serbia”

Врста публикације

Рад у зборнику

Верзија документа

рецензирана

Језик

енглески

Аутор/и (Милан Марковић, Никола Николић)

Jelka Krušić , Biljana Abolmasov, Miloš Marjanović

Наслов рада (Наслов - поднаслов)

Numerical Models of Debris Flows with Entrainment Analysis-Case Studies from the Republic of Serbia

Назив конференције (зборника), место и датум одржавања

Understanding and Reducing Landslide Disaster Risk. WLF 2020. ICL Contribution to Landslide Disaster Risk Reduction

Уредник/ци зборника

Tiwari B., Sassa K., Bobrowsky P.T., Takara K.

Издавач (Београд : Просвета)

Springer, Cham

Година издавања

2021

Сажетак рада на енглеском језику

The results of material entrainment analysis in RAMMS debris flow software, as well as numerical models of final flow heights for two case studies from the Republic of Serbia are presented. Both of debris flow cases started with initial sliding of huge volume block, prolonging to behave as flowing process. Results of the analysis showed that entrainment material affects final results of
transportation model, runout distance, deposition area and volume of debris flow. In both cases entrainment volume is very huge, but it is much less than initial volume (about 11 % of total volume in both case studies). Final results are validated with pre- and post- event DEMs (Digital Elevation Models and analysis of ERT geophysical results.

Почетна страна рада

267

Завршна страна рада

272

DOI број

https://doi.org/10.1007/978-3-030-60706-7_25

ISBN број изворне публикације

978-3-030-60705-0

Географско подручје на које се односи публикација

Srbija

Кључне речи на српском (одвојене знаком ", ")

"tecišta", "zadržavanje nanosa", "RAMMS", "validacija"

Кључне речи на енглеском (одвојене знаком ", ")

"Debris flow", "entrainment", "RAMMS", "validation"

Линк

https://doi.org/10.1007/978-3-030-60706-7_25

Шира категорија рада према правилнику МПНТ

М30

Ужа категорија рада према правилнику МПНТ

М33

Пројект у склопу кога је настао рад

TR36009, BEWARE

Ниво приступа

Затворени приступ

Лиценца

All rights reserved

Формат датотеке

.pdf
Click here to view the corresponding item.