Skip to main content
Пријава

Collected Item: “Хазард од клизишта у Србији у 21. веку”

Врста публикације

Поглавље у монографији

Верзија документа

објављена

Наслов поглавља

ХАЗАРД ОД КЛИЗИШТА У СРБИЈИ У 21. ВЕКУ

Језик

српски

Аутор/и (Милан Марковић, Никола Николић)

Biljana Abolmasov

Наслов монографије (Наслов - поднаслов)

ГЕОХАЗАРД У СРБИЈИ У 21. ВЕКУ – ЗНАЊЕ ЈЕ НАЈБОЉИ БЕДЕМ ПРОТИВ СТИХИЈЕ

Уредник/ци монографије

Vladica Cvetković

Издавач (Београд : Просвета)

СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ

Година издавања

2019

Кратак опис поглавља

Четврти прилог се бави клизиштима. У свом прегледном раду под
насловом „Хазард од клизишта у Србији у XXI веку“ ауторка Б. Аболмасов
даје процену „да је 16–20% територије Србије под активним или умиреним
процесом клижења“, при чему детаљно образлаже најважније узроке ових
природних појава. У раду се даје критички осврт на тренутну праксу која се
тиче уношења података у национални катастар клизишта, и изводи закључак да због незадовољавајућег стања у вези с катастром, тренутно није ни могуће дати најтачнију процену хазарда од клизишта у Србији.

Почетна страна поглавља

65

Завршна страна поглавља

87

ISBN број монографије

978-86-7025-844-0

Географско подручје на које се односи поглавље

Srbija

Кључне речи на српском (одвојене знаком ", ")

"клизишта", "хазард од клизишта", "промене климе"

Кључне речи на енглеском (одвојене знаком ", ")

"landslides", "landslide hazard", "climate changes"

Линк

https://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/9158

Шира категорија рада према правилнику МПНТ

M40

Ужа категорија рада према правилнику МПНТ

М44

Ниво приступа

Отворени приступ

Лиценца

Creative Commons – CC0 Public Domain

Формат дигиталне датотеке

.pdf
Click here to view the corresponding item.