Skip to main content
Пријава

Collected Item: “Characterization and Environmental Evaluation of Recycled Aggregates from Construction and Demolition Waste in Belgrade City Area (Serbia)”

Врста публикације

Рад у часопису

Верзија рада

објављена верзија

Језик рада

енглески

Аутор/и (Милан Марковић, Никола Николић)

Filip Abramović, Miroslav Popović, Vladimir Simić, Vesna Matović, Radmila Šerović

Наслов рада (Наслов - поднаслов)

Characterization and Environmental Evaluation of Recycled Aggregates from Construction and Demolition Waste in Belgrade City Area (Serbia)

Наслов часописа

Materials

Издавач (Београд : Просвета)

MDPI AG

Година издавања

2024

Волумен/том или годиште часописа

17

Број часописа

4

DOI број

10.3390/ma17040820

ISSN број часописа

1996-1944

Кључне речи на српском (одвојене знаком ", ")

General Materials Science

Кључне речи на енглеском (одвојене знаком ", ")

General Materials Science

Линк

https://www.mdpi.com/1996-1944/17/4/820/pdf

Шира категорија рада према правилнику МПНТ

M20

Ужа категорија рада према правилнику МПНТ

М22

Степен доступности

Отворени приступ

Лиценца

Creative Commons – Attribution 4.0 International

Формат дигиталног објекта

.pdf
Click here to view the corresponding item.