Skip to main content
Пријава

Collected Item: “The Late Devonian contraction along the Precaspian Basin north margin: Transpressional range building in the intracratonic domain”

Врста публикације

Рад у часопису

Верзија рада

објављена верзија

Језик рада

енглески

Аутор/и (Милан Марковић, Никола Николић)

Novak Novčić, Marinko Toljić

Наслов рада (Наслов - поднаслов)

The Late Devonian contraction along the Precaspian Basin north margin: Transpressional range building in the intracratonic domain

Наслов часописа

Global and Planetary Change

Издавач (Београд : Просвета)

Elsevier BV

Година издавања

2023

Волумен/том или годиште часописа

222

Број часописа

222

Укупан број страна рада (уколико не постоји пагинација)

19

DOI број

10.1016/j.gloplacha.2023.104056

ISSN број часописа

0921-8181

Географско подручје на које се односи публикација

Kazahstan

Кључне речи на српском (одвојене знаком ", ")

Intrakratonske deformacije, transpresija, kosa kompresija, krustalni rasedi, intrakratonski transfer stresa, kontrakcioni blokovi

Кључне речи на енглеском (одвојене знаком ", ")

Intracratonic deformations, Restraining bend, Transpression Oblique compression, Crustal faults, Far-field stress transmission, Contraction blocks

Линк

https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0921818123000292?httpAccept=text/xml

Шира категорија рада према правилнику МПНТ

M20

Ужа категорија рада према правилнику МПНТ

М21

Пројект у склопу кога је настао рад

Ministry of Education and Science of the Republic of Serbia (Contract on realization and financing of scientific research work of NIO in 2022, no. 451-03-68 / 2022-14 / 200126).

Степен доступности

Затворени приступ

Лиценца

All rights reserved

Формат дигиталног објекта

.pdf
Click here to view the corresponding item.