Skip to main content
Пријава

Collected Item: “Alpine thermal events in the central Serbo-Macedonian Massif (southeastern Serbia)”

Врста публикације

Рад у часопису

Верзија рада

објављена верзија

Језик рада

енглески

Аутор/и (Милан Марковић, Никола Николић)

Milorad D. Antić, Alexandre Kounov, Branislav Trivić, Andreas Wetzel, Irena Peytcheva, Albrecht von Quadt

Наслов рада (Наслов - поднаслов)

Alpine thermal events in the central Serbo-Macedonian Massif (southeastern Serbia)

Наслов часописа

International Journal of Earth Sciences

Издавач (Београд : Просвета)

Springer Science and Business Media LLC

Година издавања

2015

Волумен/том или годиште часописа

105

Број часописа

5

Почетна страна

1485

Завршна страна

1505

DOI број

10.1007/s00531-015-1266-z

ISSN број часописа

1437-3254

Кључне речи на српском (одвојене знаком ", ")

General Earth and Planetary Sciences

Кључне речи на енглеском (одвојене знаком ", ")

General Earth and Planetary Sciences

Линк

http://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00531-015-1266-z.pdf

Шира категорија рада према правилнику МПНТ

M20

Ужа категорија рада према правилнику МПНТ

М22

Степен доступности

Отворени приступ

Лиценца

All rights reserved

Формат дигиталног објекта

.pdf
Click here to view the corresponding item.