Skip to main content
Пријава

Collected Item: “Stratigraphy and Microfauna (Radiolarians and Foraminifera) of the Upper Cretaceous (Upper Santonian–Lower Campanian) Carbonate Deposits in the Area of Struganik Village, Western Serbia)”

Врста публикације

Рад у часопису

Верзија рада

објављена верзија

Језик рада

енглески

Аутор/и (Милан Марковић, Никола Николић)

Liubov Bragina, Nikita Bragin, Luidmila Kopaevich, Nevenka Djerić, Nataša Gerzina Spajić

Наслов рада (Наслов - поднаслов)

Stratigraphy and Microfauna (Radiolarians and Foraminifera) of the Upper Cretaceous (Upper Santonian–Lower Campanian) Carbonate Deposits in the Area of Struganik Village, Western Serbia)

Наслов часописа

Stratigraphy and Geological Correlation

Издавач (Београд : Просвета)

Pleiades Publishing Ltd

Година издавања

2020

Волумен/том или годиште часописа

28

Број часописа

1

Почетна страна

65

Завршна страна

87

DOI број

DOI: 10.1134/S0869593820010037

ISSN број часописа

0869-5938

Кључне речи на српском (одвојене знаком ", ")

Santonian, Campanian, radiolarians, planktonic foraminifera, biostratigraphy, limestones, Struganik, Serbia

Кључне речи на енглеском (одвојене знаком ", ")

Santonian, Campanian, radiolarians, planktonic foraminifera, biostratigraphy, limestones, Struganik, Serbia

Линк

http://link.springer.com/content/pdf/10.1134/S0869593820010037.pdf

Шира категорија рада према правилнику МПНТ

M20

Ужа категорија рада према правилнику МПНТ

М22

Степен доступности

Отворени приступ

Лиценца

Creative Commons – Attribution 4.0 International

Формат дигиталног објекта

.pdf
Click here to view the corresponding item.