Skip to main content
Пријава

Collected Item: “Mineralogical analysis of a clay body from Zlakusa, Serbia, used in the manufacture of traditional pottery”

Врста публикације

Рад у часопису

Верзија рада

објављена верзија

Језик рада

енглески

Аутор/и (Милан Марковић, Никола Николић)

Маја Милошевић, Миховил Логар, Биљана Ђорђевић

Наслов рада (Наслов - поднаслов)

Mineralogical analysis of a clay body from Zlakusa, Serbia, used in the manufacture of traditional pottery

Наслов часописа

Clay Minerals

Година издавања

2020

Број часописа

55

DOI број

10.1180/clm.2020.20

ISSN број часописа

0009-8558

Кључне речи на српском (одвојене знаком ", ")

калцит, сирова глина, традиционална керамика, Злакуса

Кључне речи на енглеском (одвојене знаком ", ")

calcite, raw clay, traditional pottery, Zlakusa

Шира категорија рада према правилнику МПНТ

M20

Ужа категорија рада према правилнику МПНТ

М22

Степен доступности

Отворени приступ

Лиценца

Creative Commons – Attribution-NonComercial 4.0 International

Формат дигиталног објекта

.pdf
Click here to view the corresponding item.