Skip to main content
Пријава

Collected Item: “Утицај обртног магнетног поља на дерацемизацију кристала натријум-хлората”

Врста публикације

Саопштење са скупа штампано у изводу

Верзија документа

објављена

Језик

енглески

Аутор/и (Милан Марковић, Никола Николић)

M. Milojević, A. Žekić, P. Dabić, B. Vučetić, B. Maksimović

Наслов рада (Наслов - поднаслов)

Influence of a rotating magnetic field on the deracemization od sodium chlorate crystals

Назив конференције (зборника), место и датум одржавања

XXVII конференција Српског кристалографског друштва, Чачак, 14-15. јун, 2023.

Издавач (Београд : Просвета)

Београд : Српско кристалографско друштво

Година издавања

2023

Шира категорија рада према правилнику МПНТ

М60

Ужа категорија рада према правилнику МПНТ

М64

Ниво приступа

Отворени приступ

Лиценца

Creative Commons – Attribution-NonComercial-Share Alike 4.0 International

Формат датотеке

.pdf
Click here to view the corresponding item.