Skip to main content
Пријава

Collected Item: “Tectono-sedimentary evolution of the NE Dinarides margin during the Cretaceous Adria-Europe convergence”

Врста публикације

Рад у часопису

Верзија рада

објављена верзија

Језик рада

енглески

Аутор/и (Милан Марковић, Никола Николић)

Uroš Stojadinović, Nemanja Krstekanić

Наслов рада (Наслов - поднаслов)

Tectono-sedimentary evolution of the NE Dinarides margin during the Cretaceous Adria-Europe convergence

Наслов часописа

Geološki anali Balkanskoga poluostrva

Година издавања

2023

Волумен/том или годиште часописа

84

Број часописа

1

Почетна страна

65

Завршна страна

74

DOI број

10.2298/GABP230112001S

ISSN број часописа

0350-0608

Кључне речи на српском (одвојене знаком ", ")

конвергенција Адрије и Европе,Сава субдукциони систем,кредна синтектонска седиментација

Кључне речи на енглеском (одвојене знаком ", ")

Adria-Europe convergence,Sava subduction system,Cretaceous syntectonic sedimentation

Линк

http://dx.doi.org/10.2298/GABP230112001S

Шира категорија рада према правилнику МПНТ

M20

Ужа категорија рада према правилнику МПНТ

М24

Степен доступности

Отворени приступ

Лиценца

All rights reserved

Формат дигиталног објекта

.pdf
Click here to view the corresponding item.