Skip to main content
Пријава

Collected Item: “Centar za hidrogeologiju karsta - 15 godina nauke i struke”

Врста публикације

Књига

Верзија публикације

објављена верзија

Језик публикације

српски

Аутор/и (Милан Марковић, Никола Николић)

urednici Saša Milanović, Ljiljana Vasić, Zoran Stevanović, Branislav Petrović

Наслов публикације (Наслов - поднаслов)

Centar za hidrogeologiju karsta - 15 godina nauke i struke

Издавач (Београд : Просвета)

Beograd : Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet, Centar za hidrogeologiju karsta

Година издавања

2023

Кратак опис публикације

Naš Centar još uvek je mlad, a punoletan postaće tek za koju godinu. Ali rezultati ostvareni od osnivanja i napori koje su njegovi članovi uložili za dalju afirmaciju naše škole karsta, smatramo da zaslužuju poštovanje. U ovoj publikaciji prikazan je najveći deo tih rezultata, koji uključuju ostvarenu nastavnu aktivnost, međunarodnu naučno-tehničku saradnju, projekte koje smo inicirali ili po pozivu u njima učestvovali, štampane publikacije, organizovane naučne skupove, nabavljenu i korišćenu opremu.
Centar za hidrogeologiju karsta čine njegovi članovi koji se naravno aktivno bave ovom užom naučnom disciplinom. Iako malobrojni, uspešno su realizovali sve postavljene ciljeve. Pored ostalog i četiri odbranjena doktorata, svi na temu hidrogeologije karsta, sagledane sa različitih aspekata i uz primenu različitih metoda. Time je ojačana ne samo naučna struktura Centra, već i osnova za dalje širenje i prenošenje znanja u ovoj multidisciplinarnoj disciplini.
Pored zajedničkog rada u nastavi i na pojedinim projektima, članovi Centra su i kao individualno angažovani konsultanti u međunarodnim organizacijama i kompanijama, ili kao autori naučnih radova, dali značajan doprinos afirmaciji naše škole karsta prepoznate i tradicionalno uvažavane u međunarodnoj naučnoj zajednici. Svaki rezultat člana je dakle i doprinos radu i afirmaciji Centra.
Sve navedeno ne bilo moguće ostvariti da u Centru od momenta njegovog formiranja do danas nisu bili uspostavljeni prijateljski odnosi u kojima je uvek bilo aktivne komunikacije, razumevanja i kolegijalne pomoći. Jer razmena iskustava i redovno konsultovanje - preduslov su za uspeh u svakoj naučnoj zajednici.
No, prostora za samozadovoljstvo nema. Još je mnogo zadataka i obaveza pred članovima Centra, ako žele da zadrže i dobar glas i status. Praksa pokazuje da se u mnogim oblastima visoka pozicija lakše stiče nego održava. Ostaju i važni zadaci u pogledu saradnje sa ostalim kolegama Departmana za hidrogeologiju i fakulteta, učešće u projektima na nacionalnom, i što još važnije na internacionalnom nivou, izrada monografija, udžbenika, kao i naučnih radova u najznačajnijim časopisima. Tako će se i ispuniti zavet, često pominjan u nauci a posebno od Jovana Cvijića “svi se mi u nauci penjemo jedni drugima na ramena”.
Proteklih 15 godina jeste kratak period u životu organizacije kojoj želimo dug život i nove uspehe. Prikaz iznet u ovoj publikaciji nadamo se da će korisno poslužiti i njegovim budućim članovima i kolegama, ali i olakšati pisanje budućih hronika.

Број страна (последња нумерисана)

66

ISBN број

978-86-7352-390-3

Кључне речи на српском (одвојене знаком ", ")

Centar za hidrogeologiju karsta

Кључне речи на енглеском (одвојене знаком ", ")

Centre for karst hydrogeology

Ниво приступа

Отворени приступ

Лиценца

Creative Commons – Attribution-NonComercial-Share Alike 4.0 International

Формат дигиталне датотеке

.pdf
Click here to view the corresponding item.