Lake Miocene near Belgrade

Item

Dolić, Dragan

Цитирање: Dolić, Dragan, “Lake Miocene near Belgrade” у Geološki anali Balkanskoga poluostrva(61).

Creator

sr Dolić, Dragan

Date

sr 1997

Identifier

sr 10.2298/GABP9761015D

Publisher

sr Geološki zavod Univerziteta u Beogradu

Source

sr Geološki anali Balkanskoga poluostrva

Subject

sr jezerski miocen
sr formaciona analiza
sr crvena serija
sr vulkanizam
sr Beograd
sr Veliko selo-Slanci

Date Available

sr 15

Date Created

sr 49

Date Copyrighted

sr 2

Date Issued

sr 61

Date Modified

sr 2

Requires

sr 19934

Spatial Coverage

sr Beograd

Provenance

sr č292