Brestovac near Bor, eastern Serbia - a copper ore prospect

Item

Đorđević, Miodrag

Цитирање: Đorđević, Miodrag and Banješević, Miodrag, “Brestovac near Bor, eastern Serbia - a copper ore prospect” у Geološki anali Balkanskoga poluostrva(60).

Creator

sr Đorđević, Miodrag
sr Banješević, Miodrag

Date

sr 1996

Identifier

sr 10.2298/GABP9660477D

Publisher

sr Geološki zavod Univerziteta u Beogradu

Source

sr Geološki anali Balkanskoga poluostrva

Subject

sr borska turonska vulkanska struktura
sr bakrom orudnjeni turon
sr rudni valuci u epiklastitima
sr senonski vulkanizam
sr kampanska ZN-Cu mineralizacija

Date Available

sr 477

Date Created

sr 490

Date Copyrighted

sr 3

Date Issued

sr 60

Date Modified

sr 1

Requires

sr 19175

Spatial Coverage

sr Beograd

Provenance

sr č292