Microfossil associations from Middle Sarmatian carbonate sediments in borehole Olm-95/89 (Skobalj), Kolubara basin

Item

Gagić, Nadežda

Цитирање: Gagić, Nadežda and Mitrović, Saša, “Microfossil associations from Middle Sarmatian carbonate sediments in borehole Olm-95/89 (Skobalj), Kolubara basin” у Geološki anali Balkanskoga poluostrva(59).

Creator

sr Gagić, Nadežda
sr Mitrović, Saša

Date

sr 1995

Identifier

sr 10.2298/GABP9559221G

Publisher

sr Geološki zavod Univerziteta u Beogradu

Source

sr Geološki anali Balkanskoga poluostrva

Subject

sr besarabijski potkat
sr srednji sarmat
sr foraminifere
sr ostrakode
sr alge
sr Skobalj

Date Available

sr 221

Date Created

sr 236

Date Copyrighted

sr 1

Date Submitted

sr 4

Date Issued

sr 59

Date Modified

sr 2

Requires

sr 18839

Spatial Coverage

sr Beograd

Provenance

sr č292