Two genetic groups of Tertiary granitic rocks of central and western Serbia

Item

Karamata, Stevan

Цитирање: Karamata, Stevan et al., “Two genetic groups of Tertiary granitic rocks of central and western Serbia” у Geološki anali Balkanskoga poluostrva(56).

Creator

sr Karamata, Stevan
sr Delaloye, Michel
sr Lovrić, Aleksandar
sr Knežević, Vera

Date

sr 1992

Identifier

sr 10.2298/GABP9256263K

Publisher

sr Geološki zavod Univerziteta u Beogradu

Source

sr Geološki anali Balkanskoga poluostrva

Subject

sr graniti
sr tercijar
sr starost
sr Srbija

Date Available

sr 263

Date Created

sr 283

Date Accepted

sr 3

Date Copyrighted

sr 2

Date Issued

sr 56

Date Modified

sr 1

Requires

sr 18318

Spatial Coverage

sr Beograd

Provenance

sr č292