application/pdf thumbnail
presence of a semi-permeable interbed, whereas the other (RB-46) does not.Key words: groundwater, well discharge capacity, design.Апстракт. Приликом пројектовања, или санације бунара са хоризонталним дреновима,значајно је