application/pdf thumbnail
modeling. Key words: autocorrelation, cross-correlation, autoregressive model, cross-regressive model, autocrossregressive model, nitrates, Banja Spring, Serbia.Апстракт. Подземне воде, иако представљају невидљиву компоненту х